onsdag 19 augusti 2015

FOR SALE

En liten filmsekvens på Eliza -07 e: De Noir - Hertigen.
 *Forsale*
Finna att provrida för den hugade här i Lilla Heda. Säljs av uppfödaren