torsdag 27 februari 2014

MER KVARKA I NÄRHETEN


Info i dessa kvarka tider!!!
Text hämtad från AGRIAs hemsida!!
Kvarka är konstaterad hos både Ljungby och Växjö Ridklubb och hostiga hästar finns tydligen även på Växjö Fältrittklubb.

Jag ber er sanera er utrustning noga innan ni kommer in i mitt stall och det finns även jodopax bad och Virkon spray ni kan använda  innan ni går in o umgås med mina hästar.
 Det står på bänken precis utanför stallet.
TACK för att ni hjälper till och försöker hålla kvarkan borta från mitt stall....


När tävlingssäsongen är igång så kan lätt smittsamma sjukdomar överföras, därför är det viktigt att man försöker att förebygga smittspridningen. Kvarka hos häst är en smittsam luftvägsinfektion som orsakas av en bakterie. Här informerar vi om sjukdomen och vad du som hästägare bör tänka på.
Symptomen vid klassisk kvarka är feber, nedsatt allmäntillstånd, hosta, näsflöde och att lymfknutorna mellan ganascherna blir svullna och ömma. Ibland spricker lymfknutorna upp och gult var kommer ut. Kvarka kan också ge betydligt lindrigare symptom och likna en vanlig förkylning, med feber, hosta och näsflöde.

Vilka är symptomen på kvarka?

 • Feber
 • Nedsatt allmäntillstånd
 • Näsflöde, ofta tjockt, varigt.
 • Hosta
 • Förstorade, ömmande lymfknutor mellan ganascherna

Vad orsakar kvarka?

Kvarka är en infektionssjukdom som orsakas av en streptokockbakterie, Streptococcus equi. Bakterien finns i nässekret hos sjuka hästar och sprids när en sjuk häst hostar och frustar. Bakterien finns också i varet från spruckna lymfknutor. Smittan kan spridas direkt eller indirekt. Direkt genom att en sjuk häst kan hälsa på andra hästar, till exempel genom att de står bredvid varandra i stallet, eller går i samma hage. Smittan kan också spridas indirekt, genom personer, inredning eller redskap som varit i kontakt med sjuka hästar.

Inkubationstiden, det vill säga tiden från att hästen träffar på smittan till att den insjuknar, är 2-10 dagar. Symptomen kan variera. Vid klassisk kvarka får hästen nedsatt allmäntillstånd, feber, hosta, och varigt näsflöde. Lymfknutorna mellan ganascherna blir svullna och ömma och kan så småningom kan spricka.

Numera är det vanligt att kvarka förlöper med betydligt mildare symptom. Feber, hosta och näsflöde som vid vilken förkylning som helst, kan vara kvarka. Det gör att det kan vara lätt att missa utbrott av sjukdomen.

Följder av kvarka

Så kallad kastad kvarka, är en komplikation till kvarka som beror på att bakterien som orsakar sjukdomen, sprids till lymfknutor i inre organ och ger upphov till bölder. Symptomen kan då bli återkommande feber och kolik, nedsatt allmäntillstånd och avmagring. I värsta fall kan tillståndet leda till döden.

En annan komplikation till kvarka är anasarka. Anasarka är en överkänslighetsreaktion som orsakar inflammation i blodkärl. Symptomen är fläckvisa ödem (vätskeansamlingar) på kroppen, ödem på huvudets undersida, i benen och under buken, samt punktformiga blödningar på slemhinnorna i till exempel mun, ögon och näshåla.

Även anasarka kan orsaka dödsfall. Den här komplikationen kan också uppkomma som följd av infektioner med andra streptokocker än Streptococcus equi.

Hur påverkas användbarheten?

Om inte hästen drabbas av någon komplikation till kvarka, kommer den att bli helt återställd. Rådgör med din veterinär om hur snabbt du kan börja träna din häst igen.

1. Förebyggande

Djurets Fysiologi
Unghästar är extra känsliga för infektioner, eftersom deras motståndskraft är sämre än vuxna hästars. De bör därför hållas avskilt från tävlingshästar som ju reser mycket och träffar på många smittor. Även avelsston och föl, bör skyddas mot onödiga infektioner. De ska helst hållas skilda från både tävlingshästar och unghästar.

Miljö
Nya hästar innebär alltid en smittrisk. Därför är det bra om man kan ordna någon typ av karantän för nya hästar, innan de tas bland de andra hästarna. En ny häst bör hållas skild från övriga hästar under minst 14 dagar.

Om hästen inte visat tecken på någon smittsam sjukdom under den tiden, är risken liten för att den ska föra med sig smitta till de andra hästarna. Medan hästen står i karantän, bör den tempas dagligen, eftersom feber är ett tidigt tecken på infektion.

Om man haft en smitta i stallet, bör man rådgöra med sin veterinär om behovet av rengöring och desinficering. Kvarkabakterien kan överleva flera månader i stallmiljön om temperatur och luftfuktighet är rätt.

Rengör och desinficera hästtransporter som använts för att transportera sjuka hästar. De kan annars fungera som effektiva smittspridare. Ett bra desinfektionsmedel är Virkon-S.

Utnyttjande
När man åker och tränar eller tävlar med sin häst, utsätter man den för smittrisk. För att undvika att ens egen häst sprider smitta, ska man låta bli att åka, om man har eller har haft sjuka hästar hemma i stallet nära inpå tävlingen. Om man är osäker på hur man ska göra, bör man diskutera med sin veterinär, innan man åker till tävlingsplatsen.

Att tänka på:
 • Undvik att ha avelsston tävlingshästar ihop med unghästar och avelsston.
 • Sätt nya hästar i karantän, innan de tas in bland andra hästar i stallet.
 • Rengör och desinficera hästtransporter som använts för att transportera sjuka hästar.
 • Åk inte och tävla om det funnits smitta i stallet den senaste tiden. Rådgör med veterinär i tveksamma fall.

2. Diagnos och behandling
Hur märker jag att hästen är sjuk?


En häst som drabbas av kvarka får ett eller flera av följande symptom.
 • Feber (Normaltemperatur är 37,5-38,2)
 • Nedsatt allmäntillstånd
 • Hosta
 • Näsflöde
 • Svullna och ömma lymfknutor mellan ganascherna.
 • Nedsatt aptit

Det första symptomet är att hästen är mera dämpad än normalt och har feber. Ibland är feber det enda tecknet på att en häst har kvarka. Andra gånger uppkommer näsflöde, hosta och svullna lymfknutor. Ibland spricker lymfknutorna efter en tid och gult var kommer ut.

Eftersom sjukdomen är smittsam, brukar man så småningom upptäcka symptom även hos andra hästar i stallet. Det är inte säkert att alla blir sjuka eller visar symptom. Det beror på hur nära kontakt de har med den smittade hästen och hur stor motståndskraft de har. För att upptäcka eventuella nya sjukdomsfall så fort som möjligt, bör man tempa alla hästar dagligen.

Vad ska jag göra?
Vid misstänkt kvarka, bör sjuka hästar isoleras från andra hästar så fort som möjligt. Genom att göra det, minskar risken att smittan sprids vidare. De isolerade hästarna ska skötas av en person som inte har någon kontakt med övriga hästar.

Kontakta veterinär så snart som möjligt. Veterinären undersöker hästar med symptom och bedömer vilka åtgärder som behöver vidtas. Om även veterinären misstänker kvarka, måste länsveterinären kontaktas och hela stallet isoleras.

Var noga med hygienen. Minimera antalet personer som har kontakt med sjuka hästar. Det är viktigt att tvätta händerna noggrant och att byta skor när man lämnar stallet. Innan besök i andra stall, ska man också byta alla kläder.

Tempa alla hästar i stallet dagligen. På så vis upptäcker man lättast eventuella nya sjukdomsfall.

Desinficera alla redskap som varit i kontakt med sjuka hästar. Även hästtransporter som använts för att transportera sjuka eller misstänkt smittade hästar, ska rengöras väl och desinficeras, till exempel med Virkon-S.

Informera alla som vistas i stallet och sätt upp tydlig information utanför, så att stallbesök av obehöriga undviks.

Att göra:
 • Isolera sjuka hästar
 • Kontakta veterinär
 • Var noga med hygienen
 • Var uppmärksam på eventuella nya fall
 • Desinficera
 • Informera
   

Vad gör veterinären?
Veterinären bildar sig en uppfattning om hur sjukdomen yttrat sig hittills, genom fråga vilka symptom hästen haft, om fler hästar insjuknat och var man misstänker att smittan kommit ifrån. Hästens allmäntillstånd undersöks, utseende på eventuellt näsflöde noteras, temperaturen tas och lymfknutorna mellan ganascherna undersöks.

Veterinären lyssnar också på hjärta och lungor och försöker eventuellt provocera fram hosta genom att trycka hästen över strupen.

Vid misstanke om kvarka, tas ett prov för att odla fram kvarkabakterien, Streptococcus equi. Provet kan tas genom att stryka en svabb mot slemhinnan i näshålan. Man kan också ta prov längre in i luftvägarna med hjälp av fiberoptik. Ofta krävs upprepade provtagningar på flera sjuka hästar, för att bakterien ska kunna påvisas. Ett negativt provsvar, är alltså ingen garanti för att det inte rör sig om kvarka. Ofta tas också blodprov, för att undersöka hur kraftig infektionen är.

I vissa fall väljer veterinären att sätta in behandling med antibiotika. En del hästar kan behöva ytterligare behandling i form av till exempel febernedsättande, antiinflammatorisk medicin.

Om veterinären efter sin undersökning misstänker kvarka, är han/hon skyldig att rapportera det till länsveterinären och isolera stallet. Isoleringen innebär att ingen häst flyttas till eller från stallet (utom till isoleringsstall) och att inte fler personer än nödvändigt ska vistas i stallet, eftersom de kan föra med sig smittan till andra stall.

Det här är ett exempel på hur en undersökning kan gå till. Olika veterinärer kan välja att utföra den på lite olika sätt.

3. Rehabilitering och eftervård
Det akuta stadiet är över, vad ska jag göra nu?


Ett stall som drabbats av kvarka, isoleras vanligen minst 20 dagar efter att den senast insjuknade hästen visat symptom. Detta enligt rekommendationer från STC, Svenska travsportens centralförbund. Under den perioden ska inga hästar flyttas till eller från stallet. Undantaget är flyttning av hästar till isoleringsstall.

Genom att flytta sjuka hästar till ett separat stall, kan man ofta bromsa smittspridningen och därigenom minska antalet insjuknande hästar och också den tid man behöver ha stallet isolerat. Om insjuknade hästar flyttas, är rekommendationen från STC att hålla stallet isolerat under 10 dagar, under förutsättning att inga nya sjukdomsfall inträffar. Under tiden stallet är isolerat, ska inga obehöriga besöka stallet.

När den sista hästen tillfrisknat är det viktigt att rengöra och desinficera allt som varit i kontakt med sjuka hästar, stallinredning, redskap, badkaret i hagen och så vidare. Kvarkabakterien kan annars överleva månader i miljön, om förhållandena är de rätta. Det är viktigt att rengöra alla ytor noga, helst med högtryckstvätt, innan man desinficerar, annars riskerar man att bakterien överlever, inkapslad i smuts.

En häst som haft kvarka, bör sättas igång långsamt efteråt. Rådgör med din veterinär om vad som är lämpligt.

Att göra:
 • Följ veterinärens råd om behandling och isolering
 • Rengör och desinficera noga när den sista hästen tillfrisknat
 • Träna upp en häst som haft kvarka långsamt
//Bubbel - vill inte bli sjuk

                                     
 
 


onsdag 26 februari 2014

HEJ VÅR

Inne i en otroligt effektiv period och då tar jag givetvis i så jag nästan stupar !!
Målat en byrå till och flyttat möbler från övervåning till nedervåning och typ tillbaka
 igen....måste få ihop min innemiljö så vi kan trivas. Mitt i allt har vi bytt kyl o frys med allt arbete det innebär . I farten åkte även gamla tvättmaskinen ut....tillkommer ju en massa städning där dom stått också och lite pyssel att flytta över mat och framför allt slänga en massa!!!
Dammsugit igenom hela huset, torkat golv. Städat i några garderober och fått undan saker jag retat mig på....sagt det förut   - jag älskar att slänga saker.
Fy fasen vad det ser ut på framsidan av huset...man kan väl säga att traktorskopan inte riktigt räckt till för allt som åkt ut...men när det är klart kommer det bli bra ....eller kommer jag på ett nytt släng projekt!!!!
 
Sålt lite prylar på Tradera. Packat och postat dom ikväll och passade då på att handla lite mat!!!
 
Varit effektiv och haft X - antal timmar i ridhuset både igår och idag. Blandat elever med egna och dom som rider mina! Roligt att fler & fler elever med egna hästar hittar hit!!!
 
Longerat Nawwis och Tian över bommar.
 
Rykt några manar, försöker hitta några unghästar under lager av ruggig päls men Boris och Bennie gillar att bli borstade!
 
Märks att det är vår - inspirationen börjar infinna sig. Det dumma är dock att ju längre det är ljust ju längre blir mina jobbe dagar...haha
 
I morgon blir det staden med två besök på hospitalet och så får vi finbesök =)
 
Nu får fötterna njuta av ett fotbad så jag kan gå i morgon!
 
//Bubbel - superfin
 
 
 
 

måndag 24 februari 2014

SANERA ER :)

Tänk vad lite sol kan göra för humöret. Allt går så mkt lättare...tom fylla på vatten i hagarna!!!

 
Påminner igen.... Ni som rör er i fler än mitt stall. Tvätta era kläder och utrustning. Glöm inte skor/stövlar. Det är konstaterat kvarka i Ljungby och nu är också Växjö RK stängt efter provtagningar i väntan på svar!!! Vi är inte sugna på att få sjuka hästar här också och jag är otroligt rädd om mina nu högdräktiga ston!!!
 
Flyttat om lite möbler i mitt hus. Plötsligt kommer jag väl få det som jag vill ha det....annars flyttar jag om det igen!! Målat klart en möbel - har några stycken kvar!!!!
 
Fått bokningar av några nya elever som vill börja rida privat lektioner , roligt att få hjälpa dom på vägen mot sina mål!!!
 
 
Nån som vill köpa dessa två hyllor - lägg i så fall ett bud :)
 
//Bubbel - mkt nöjd med dagen

söndag 23 februari 2014

MÅLARKLUDD

 Denna helgen målar jag gamla möbler mellan varven, har ett helt gäng jag ska gå igenom
(om inspirationen håller i sig)
Boriz är för äcklig...samma visa varje dag - varje dag
 
//Bubbel - busat med Nawwis

lördag 22 februari 2014

MEN ÅÅÅÅÅÅÅÅH

Ikväll är vi hemma och hostar i kapp...det är väl en jädrans förkylning att aldrig ge upp!
 
Ätit fruktsallad och fått nån allergisk reaktion, kliar i hela halsen...men åååååååååh ,dessutom är mina fingrar svullna och ömma och det har slagit lock i mitt högra öra. Tror förstås inte dom sakerna har samband!
 
Kollat på mello  - Alcazar va bäst. Det kan aldrig bli för mkt bling - bling :)
 
 
 
 
Tillbringat några timmar i ridhuset och några i stallet mockandes!!!
 
Nu ska jag däremot hoppa i bingen!!!
 
//Bubbel - trött

BRAK OCH PANIK

Åhhhhh för stimmiga märrar!! Mina mammisar dom tycker absolut inte om "sovmornar" på lördagar utan brukar man gå ut vid sex tiden vill man inte bli utsläppt halv nio ....dom stod o fullkomligt studsade i stallet . Högdräktiga ska väl inte bete sig så :)
 
Visste inte i riktigt vilken ordning jag skulle släppa ut dom men började med Fyran och därefter Lycka.....det bara brände iväg utanför dörren mot hagen. Lilla mamman var inte sen att hänga på... när jag öppnade Ninas dörr så for hon iväg o jag missade att hålla i henne och i svängen vid ytterdörren drog hon i backen och blev liggande i dörröppningen. När hon väl kom upp drog hon iväg i hundra knyck och givetvis halt....sablans jävla skithästar. Väl ute i hagen skulle det bockas, rullas och faras omkring o Nina verkade hänga med så jag tror hon överlever även detta.
 
I övrigt så kan väl snart nedräkning inför fölningar börja ..3 mån kvar - men snälla tanter ta det lugnt med er dyrbara last i magarna!
 

På bilden mitt fina avelssto Nadja e: Maraton - Aladin Z - Modesto med sitt hingstföl Naghero LH e: Ludvigs Champion tagit för några år sedan.
 
Nähäpp nu bör jag nog göra lite nytta. Elever och hästar ska få jobba och en massa skit ska skottas
 
//Bubbel - har en ledig lördag

fredag 21 februari 2014

MÅNGA TRÄNAR

Märks att det är lov för det blir en hel del extra träningar....sånt gillas såklart.
Haft besök av elever med egna hästar/ponnysar idag och nån som ridit privat lektion på mina!
Vi har ridit igenom lite delar ur program och fokusera på helheten, tänka lite på vad som ingår i en bedömnings punkt i ett dressyrprogram...att liksom kunna hålla i hela vägen. Inte så lätt som det låter!!!

Femgruppen hoppade dessutom idag....eller ja, hoppa och hoppa....haha! Hindrena låg väl på den extremt höga höjden av 50 cm men en del attackerar dom som om det vore en ETTA framför!!!
Glada hästisar i alla fall!

Jäkligt tråkigt i alla hagar just nu, fy sjutton vad det är geggigt överallt. Det hjälper ju inte att dom går på fälten för där ser lika illa ut. Undrar om jag kommer få nåt bete alls här hemma ivår!

Ikväll har vi varit lata och hämtat mat i Klavre - Thai är gott!!!

Projekt slänga saker pågår också...just nu kläder jag inte använder!
Röjer i mitt kontor också ( ett projekt som avstannade för ett tag sen) måste bli klar där känner jag.
I helgen ska jag försöka mig på att måla en gammal byrå som ska bli vit är tanken - just nu är den grön o väääääääääääääldigt ful  - fast själva byrån är rätt fin. Känns som den kan inte bli sämre om jag gör ett ryck på den!!!

Ska hinna med några träningar också!
Vi skulle egentligen åkt på programridning i morgon men vi la ner det. Första tävlingen får bli 2 mars i Nybro!!!!

//Bubbel - vill också tävla

SLÄNG SKITEN

Ibland kommer energin från ingenstans och då är det lika bra att sätta fart....
När jobbedagen egentligen borde vara slut så fick jag städdille och hängde undan täcken, städade sadelkammaren, satte stigläder mm på nya sadeln jag köpt, sopade spindelnät i sto- stallet o slängde lite gott o blandat där - inget går säkert när jag är på slänghumör och slänga saker gör mig på mkt gott humör då gör det inget om man kommer in från stallet senare än vanligt!!!
 
 
 
 
//Bubbel - med effektiv matte

onsdag 19 februari 2014

KRAMPAKTIGA

Är det sportlov så måste ju hästisarna bli fina på ridpassen!!!
 
Haft en privat elev som fick rida sitt pass på en hand för att hon skulle använda ben mer och händer mindre - mkt mkt bra övning!
 
En fick man hjälpa av på slutet då halva hon hade kramp ....det var den lite "äldre " generationen 40+
 
I övrigt har det flutit på bra!!!! 
 
 

Själv gör jag reklam för mig själv.
 
Ny grupp kan startas måndagar 17.30 för vuxna . Anmäl dig - vi drar igång när ni är fyra anmälda.
 
//Bubbel - jobbat klart för dagen

KVARKA

Haft hovslagaren på besök och han har fixat vårpjuck på Nian  Hex och verkat några stycken!
Hex hade lyckats trampa in en jättesten i hoven som hovis fick kämpa för att få bort. Det var en sån sensation ( haha) att han tom fotade eländet....hoppas nu inte stackars Hex är halt. Tänkte rida honom framåt kvällen så det märks väl! Tror jag ska försöka klippa honom igen också för han är så kliig i sin päls!

Några elever på eftermiddagen och i kvällningen ska hinnas med som vanligt. Några extra privatlektioner blir det såklart när det är lov men jag hinner några till på fredag om nån vill rida eller på söndag!!! Hojta till i så fall!!!

I går var vi på turné. Vi var egentligen inte i behov av shopping men Sus och jag for till Gekås och roade oss. Jag shoppade iallafall regntäcken för 249:-  styck och vet sen tidigare att dom varit bra så det får väl räknas till lite fynd. Köpte mig en vårjacka för 169:- najs och en sån där fleecejacka jag levt hela vintern i....kunde inte låta bli att köpa en likadan eftersom jag älskar den jag har!!!!
Det var en trevlig utflykt och lite avbrott från vardagen!!!!
Man blir ju liksom deprimerad när man mest ser lera och gegga hela dagarna....hu!
Måste göra ett stor rejs och sanera lite både här och där....gegga gör mig trött!!!

Nu ska jag stoppa nåt ätbart i magen sen är det fortsatt jobb

Förresten var lite försiktiga ni som besöker olika stall och har samma utrustning /grejjer. Tvätta , jodopaxa .  Det är konstaterat kvarka i Ljungby och det vill jag inte ha hit om jag slipper!!!


Tjolahopp!!

//Bubbel - geggmonster

måndag 17 februari 2014

MÅL

Tråkväder!!!

Sportlov och lite extra träningar på dagen idag med elever på egna ponnyer - några fler mål för våren är satta och det är ju roligt!

I kvällens sista grupp hostade instruktör och elever kapp men ridningen blev rätt bra ändå!!!

Jävla skithosta att hålla i sig....den gör mig helt matt!!

Friserat några manar....ehhhhhhhhhhh, väldigt snyggt!

En viss fröken Fyra fäller så det smäller....hon har kortast päls av alla men det blir en heltäckningsmatta runt henne!!!
Annars är det rent omöjligt att hålla hästarna rena just nu för det är ju gegga överallt och rulla sig det gillar dom.

I övrigt så lunkar det på som vanligt på farmen!

I morgon roadtrip med Sus o onsdag går det att boka på lite fler elever för den som är tränings sugen!!!! Passa på att rid lite extra när det är lov!!!!!!!


//Bubbel - skuttat runt idag

söndag 16 februari 2014

HOMEPAGE

Micklar lite på en ny hemsida
www.stall-lillaheda.123minsida.se
Ta gärna en koll och kom med förslag på vad den ska innehålla :)
Mina gamla hemsida vill ju inte leva längre!!!!!

//Bubbel - söndagsnöje

BILLIG LYX

 
 
Bokade precis in lite vardags lyx. Behöver vila upp mig lite men hinner /kan ju aldrig vara bort nån längre tid ;) lite är dock bättre än inget....Billigt var det ju dessutom!!
 
 
På tisdag ska jag och Sus åka på roadtrip - gissa vart???? Jo dit hon och jag brukar åka....hahahah
 
Idag har jag haft en lång och skön sovmorgon och sen jag minsann jag sett lite OS och haft en lång frukost med X-antal koppar kaffe !!
Borde nog sätta lite fart men nja bajjuttarna ligger nog kvar i stallet även om jag slappar en stund till
 
//Bubbel - slappis

lördag 15 februari 2014

LÖSHOPPNINGS DAG

 
I dag är jag förkyld , hostig, rosslig och ryslig flåsig men Nadde hon tvingade mig att löshoppa ett gäng hästar ändå...tack tack.
Hästarna hade roligt ialla fall.
Några kom med på film - inte alla.
Men roat sig har i alla fall  Nawell, Figornio, Boscotti, Belthia
 
 
 
Boscotti LH e: Bocelli - Stanford
 
 
Belthia LH e: Nobel - Stanford.
 
 
 
Tre syskon fastnade också på bild - vem är vem????
 


 
I morgon ska dom yngre generationerna få löshoppa.
 
//Bubbel - för gammal för löshoppning

fredag 14 februari 2014

ALLA HJÄRTAN

Fredag kväll och jag är verkligen helt slut.
 
Startade upp tidigt med att göra halva stallet och sen for jag till stan för besök på reumatologen och det var ett bra besök. Mina prover som togs häromdagen var sådär och det blir fler besök men känns som en bra läkare som hade vettiga saker att komma med. Dessutom ska jag nog byta lite medicin som passar bättre för mina reumatiska problem. En magnet röntgen av ryggen ännu en gång ska det också bli....japp , känner mig nöjd med dagen!
 
Hästarna var fina på lektion. Bubbel gjorde tom några galopp piruetter!!!
 
Simmat och vatten gympat nu i kväll + en solstund.... och efter fika och semla med Päran och Janet nu orkar jag inte ta mig upp ur soffan. Har en jobbig hosta också och i morgon ska jag försöka återhämta min gamla kropp lite!!!

Fick dessa fina av Päran i dag <3 p="">
 
Kram på er allihop
 
 
 
 


//Bubbel - typ bäst

torsdag 13 februari 2014

MSV B DOMARKANDIDAT

 
Detta ska bli roligt. Ser fram emot jag nu är MSV B domarkandidat och få åka till Lynga Gård och Hannell Dressage Stable på kurs i april ska ju bli otroligt inspirerande!!!
 
Idag har det varit stadsbesök med bassängträning och sen lunch med  en kompis! Helt slut när jag kom hem o var tvungen att ta en Micro snooze i soffan innan jag högg in på stalljobbet, magen var dessutom helt utslagen. Hopplöst att inte kunna göra nåt utan att bli helt slut!
 
I morgon är dock en ny dag :)
 
//Bubbel - haft vilodag
 

onsdag 12 februari 2014

ORANGE

I kväll var Nian orange, Ida hade matchat honom så fint...att han sen blev livrädd för sig själv i galoppen när han släppte en prutt är en helt annan grej. Tönthäst :) i övrigt såg det bra ut trots att han var lite taggad mellan varven
 

Nora har tränat med sin "bästis" Råsa . I kväll konstaterade vi att det är vääääldigt många tävlings ryttare som startat sin karriär på Råsa.....världens bästa ponny!!!
 
Tillbringat ganska många timmar i ridhuset idag . Hexagon var jättefin på em, Bubbel lite loj i början men bra efter galoppen.
 Bosse var taggad med sin elev (på fm) och fick ett lössläpp i ridhuset efter avslutade lektioner så hon fått busa av sig lite!!!
Fyran var samarbetsvillig - ryttaren mest hostig!
Tian rör sig så härligt- lätt lätt lätt!
 
 
 
Filmade Nawell i slutet av han ridpass men då var han lite trött...men söt ändå!
 
Bestämt mig för en County sadel men behöver nog ytterligare en för dom fick vänta i kväll på sadlar mellan ridpassen och det går ju inte i min värld!
 
Nu är denna dagen slut - en bra dag :)
 
//Bubbel - lite loj gammal gubbe

tisdag 11 februari 2014

BLOOOOD

Huuuu trött idag. Uppe med tuppen o fixade lite i stallet innan jag for på tur till Lenhovda för att lämna lite blod för undersökning inför mitt besök på reumatologen på fredag....hunnit handla lite också och nu dags för förmiddagskaffe :) därefter kommer en privat elev och sen rullar dagen/kvällen på som det brukar med träningar!!!

Inatt vid ett tiden hörde jag värsta bankandet i stallet...for upp och ut för man anar ju alltid det värsta. I första stallet jag tände upp låg både Boriz och Nawwis och sov i godan ro men mr Bubbel blev givetvis väääldigt hungrig!
Skyndade dock in i nästa stall för att kolla läget där och dom var lite uppjagade och lilla mamman stod med täcket på sniskan och jag kunde dra slutsatsen att det förmodligen var hon som gjort en rullning för boxen var i oordning!!! Tur ingen skadad iallafall! Kändes dom som att alla hästisar gillade nattbesöket eftersom man fick sig en extra "nattmacka" = lite hö. Usch gillar inte när dom skräms sådär, hade svårt att somna om sen!!!

Ska försöka få igång nya kyl/frysen i kväll också och förhoppningsvis kan mannen i huset slänga ut den gamla tvättmaskinen också den fyller ingen större funktion!

Hoppas hinna och hämta hem spån också....

På lördag tänkte jag löshoppa några unghästar ...vill du komma och löshoppa din häst /ponny går det bra. Kostnad: 100:-

//Bubbel -


måndag 10 februari 2014

SADEL LETANDE


Letar o letar och kollar runt på nätet för att hitta ytterligare en dressyr sadel....
Sålde en sån som nedan i höstas men ska kanske köpa en ny igen ...storleken vidare???
Det är en County
Mitt krav är ju att sadeln måste ligga ok på mer än en häst . Alla hästar här ska kunna ridas i en bra dressyrsadel!!!
Finns det någon som har en sadel att sälja så hör gärna av er....med bilder!!!
Idag är jag förövrigt sjukt seg. Satt o frös hos Theleborg i går så jag märker att nässnoret är tillbaka igen. Huuuu märktes att det var årets första tävling och att det var klubbnivå. Jag som då både är tränare och domare tycker förstås att elever på ridskola borde få lära sig rida vägar lite bättre. Det var inte många i går som kom ut i nåt endaste hörn med en häst rätt ställd...dom var inte ens i närheten av kortsidorna. Att rida serpentinbågar är också svårt men gå igenom med era elever hur man ska rida dom och hjälp med hur stor en 15 resp 20 m på ett ungefär ska vara - igår var det vilda chansningar. Tycker däremot att dom har många trevliga och riktigt fina lektions hästar och ponnyer på den ridskolan...och jag vet ...tävla är svårt och som jag sa till flera stycken att det enda sättet ni kan träna på att tävla på är genom just att tävla. Att få rutin!!!

Skulle fikat med P idag men det blev inget med det pga magsjuka så jag får väl ta mitt kaffe själv innan jag mockar klart stallen och sen blir det lektioner till sena kvällen....

//Bubbel - behöver inte ny sadel

söndag 9 februari 2014

LITE AV VARJE

Igår var det en vanlig stalldag och på kvällen var vi i Parken och dansade till Sannex ( jätterolig kväll)
Idag är det dags för årets första domaruppdrag som är hos Theleborgs RF där jag i eftermiddag ska döma en klubbdressyr. En mjukstart på säsongen!

Vi har släppt ihop alla dräktiga ston ( Lycka, Nina, Lilla mamman och Fyran) Lite rörigt ännu och dom låter inte fyran komma in i gruppen.....Lycka verkar dessutom inte vilja gå in idag när hennes medryttare ska rida....haha. O här sitter jag och dricker kaffe!!!

Vill någon bli medryttare så finns Tian tillgänglig. En okomplicerad enkel häst av lite mindre modell. Är du sugen på att tävla går det utmärkt. Tian var utlånad ett tag och nu sista tiden har hon varit med på lite lektioner här hemma och hon är mjuk, smidig men vill ha en seriös ryttare som ridit några år och kan hantera "unghäst"

Det finns platser för dig som vill rida lektioner både i grupp, två ihop eller privat. Hör av dig så fixar vi en tid. Jag har tid för fler privat elever på eftermiddagar med eller utan egen häst.

Tycker du det är geggigt och allmänt trist att rida utomhus - lös ett ridhuskort. Här kan du lösa per månad/halvår /helår och det finns gott om möjligheter att rida i ridhuset!!!

Ridhuset går att boka för träningar av diverse slag. Häst, hund mm mm.

//Bubbel - fixar allt

fredag 7 februari 2014

NÖJD MEN TRÖTT

Huuuuu vad trött jag är ikväll.

Igår var det full rulle m bassängträning, sjukgymnasten som satte nålar djupt i mina muskler och det är effektivt men ont gör det!!!! Va tvungen att hem o hoppa i bingen ett tag efter...
Kvällen avslutades med bugg och foxträning i Vetlanda, en timme av varje.

Idag började vi med hovis till Bubbel, Bosse, Råsa och Bennie....samtidigt som han grejjade med sitt mockade jag och torvade upp stallen.

Haft privat elever i em i omgångar. Duktiga ponny elever som satsar på div II i vår. Idag var ponnyerna lite glada i hatten när dom fick fast mark under hovisarna !!!

Avslutade kvällen med gruppträning där det idag ridits slutor i galopp....sånt jobb gillar Fyran!!!

I morgon förmiddag blir det fortsatt med privatträningar och är någon sugen på att rida finns det en plats vid 12.30 :)

Kvällen i kväll har jag varit och simmat  - 24 längder + gjort mina vattengympa övningar i ca 20 min. Nöjd men trött!!!

Nadde lagade kvällsmat och det var ju helt OK att komma hem till färdig mat....

Nu sängen...god natt!!!

//Bubbel - killen med vårskor

onsdag 5 februari 2014

HINGSVISNINGAR

Anmält oss till en hingstvisnings resa i mars. Dock inte till just denna hingsthållare utan då går resan till Tullstorp och Flyinge som har visningar samma dag. Haha, jag ska tillbringa två helger på raken på Flyinge - kanske lika bra att flytta dit...Väntar hur eller hur två föl i vår efter denna hingst ovan där combon blirCarlton Hill - Bernstein - Magritte

&

Carlton Hill - Royal Diamond - Don SchuffroKanske har någon lust att hänga med på Gränsbos hingstvisning (när nu den är)//Bubbel - fesen valack

tisdag 4 februari 2014

SADLAR


 
Suttit och letat lite sadlar på nätet ikväll....när man behöver finns ju inte nåt, eller jo men alla är ju så dyra. Vet ju att Albion passar till mina hästar och får kanske köpa ytterligare en sån nu när så många hästar är igång som har samma kroppsform!! Typiskt att jag sålde en Albion i fjol när jag INTE tyckte att jag behövde tre ungefär likadana sadlar...

Finns det inte nån jag känner som har en sadel att sälja?????

I morgon ska jag en tur till staden. Banken o lite annat :)
På em/kväll är det privat elever på egna hästar som gäller!

Idag har djuren skött sig på bästa sätt och vi har kollat lite tävlingar för våren. Inte så lätt för mina elever hitta tävlingar där inte jag dömer. Fått massor av förfrågningar att döma men några har jag tackat nej till ( för att dom ska kunna tävla på vettigt avstånd) och några funkar bra då fler dömer - då kan hästar härifrån följa med o gå en klass!!!

Tittat på näst sista PH...jag som aldrig följer några serier eller såpor kan bara inte missa detta extremt korkade program. Ja, jag vet att det är uruselt men jag kan inte låta bli att se skiten....haha.

Nu sova för i morgon blir det utflykt

Nawwis var förresten jättefin på träningen idag - det tar sig

//Bubbel - nöjd med dagenENGAGERADKanske svårt att släppa loss på detta vis när det är dressyrtävlingar men jag ska ge det ett försök i vår när jag har elever på banan....hahahha

måndag 3 februari 2014

BRA ÄR BRAFattar inte att det känns så kallt ute idag...det är ju bara precis runt nollan...men kallt är det o hoppsan så halt det är bitvis!!

Sitsträning med några och andra har tränat på att göra lite mindre men mer effektiva hjälper, en har övat tajming i fattningar och en jobbade på att få igång bjudning o hitta stöd!!! En trevlig dag i ridhuset helt enkelt!!!

B&B är best friends :) skönt!!!!

Sopat spindelnät , konstig att det alltid är roligare att städa i stallet än i huset!!!!

Bokningar att döma dressyr ramlar in hela tiden och redan i helgen dömer jag årets första tävling. En klubbis hos Theleborgs RS.
Dressyrdomarkurs blir den 5/4. Ändrat datum en gång redan men vi får väl hoppas i år att vi får en kurs i alla fall!!!!

Lämnat iväg ena datorn för att se om dom kan lösa mitt hemsideproblem....hopplöst att inte kunna uppdatera den - jag och teknik är ju inte riktigt kompisar!

Gillar bra dagar , det behöver inte hända nåt speciellt men ibland är dom bara bra...gött!!

//Bubbel- haft en bra dag

söndag 2 februari 2014

EN TIA TILL TIAN

Söndag och äntligen känner jag att jag är på banan igen :)

Rörigt vid utsläpp idag men B&B verkar trivas utmärkt ihop. Jisses vad dom for omkring i ridhuset ,  reste sig o höll på - men bara på "lek" ( skönt att ha ett ridhus när man släpper ihop nya hästar)

Fyran vägrade flytta in i mammagänget och jaja, hon får väl fortsätta med sitt gamla gäng tills lugnet lagt sig efter Nisses flytt....Nina var rätt yrslig idag och sprang o kollade efter henne ett tag. Sen tog matlusten överhand...typiskt ponnysar!!

Staket är lagade

Nawwis är tömkörd - just nu är han lite körd. Rör sig mkt i pallet på honom. Börjar bli en stor kille!!

Tian är riden en stund och shit vilken fin liten häst det är. Trevlig, stadig, lätt o taktfast- ska lägga upp en film så snart jag kan!

Lyckas medryttare har varit här och Helene är super....idag mockade hon mammastallet . Tack, tack.


...Ätit en semla!!!

Nattynatt

//Bubbel - hade hoppats på lite ridning

lördag 1 februari 2014

GRATIS HÄSTAR....NÅN INTRESSERAD????

I dag har Nisse Nirwana LH flyttat till sin nya ägare i Taberg och vi hoppas och tror att dom ska få mkt glädje av en så trevlig unghäst!!!
Att flytta hemifrån var förstås inte jättekul trots att dom fixat fina lastbilen till henne och hon skulle minsann inte inte stiga på skjutset!!! Till sist tog jag ut och lastade mamma Nina som var inne på mindre än en sekund men inte brydde sig Nisse om att mamsi var på bilen så det var ju inget bra försök!!! In med Nina i stallet igen och så försökte jag med havremetoden....den funkar på hungriga hästisar och med lite skramlande havre bestämde hon sig snabbt att åka låda var rätt OK i alla fall.
Resan hade sen gått bra och hon verkar redan ha hittat nya kompisar...skönt!!!

Här hemma har det varit lite hästkaos för hästar är ju som ni alla vet vanedjur!!!!!!!!!!!
Började med vinterns första staket rasering ( glad att det tagit ända tills nu innan det skett) Nawwis och Boriz hade bytt hage och japp vi får väl se om det blir fölisar i januari nästa år. Äckliga kombon i så fall då han hade umgåtts med sin mamma och moster + lill Råsa och Fyran ( som dock redan är dräktig)

Hade bestämt mig för att flytta om i stallen nu när Nisse åkt så ikväll skulle alla dräktiga ston bo i stostallet för där ska infinna sig ett lugn inför fölningar...jojo....Fyran skrek som om hon var i stor nöd, Nina ville inte bo i "fel" box o ja Lycka hon står för närvarande kvar i gamla stallet men i "fel" box för Bennie inte skulle känna sig helt ledsen i sitt nya liv!!!

Nawell skriker och flåsar så det är dimma i stallet ( han har inte bytt box men däremot fått en ny granne) Boriz är superförvirrad och undrade varför han fick flytta längre in i stallet och dessutom fått en liiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiten ensam kille som granne ....Bennie är ledsen för han inte har en endaste kompis i hela världen och tycker att Boriz är både stor o läskig. Tanken är att Boriz och Bennie nu ska bli "best friends forever".....men vi får väl se hur det går med det - tror inte sista saken är sagd i det fallet ????

I kväll känns det som om jag har ett gäng hästar som är rätt prisvärda????
Nån intresserad????

Känner att morgondagens utsläpp kan bli riktigt spännande....hmmmmmmpf.

// Bubbel - livrädd att bli bortskänkt