måndag 4 april 2016

FÅR DOMAREN TRÄNA EKIPAGE???

Jag fick en förfrågan i morse angående om jag som dressyrdomare får/kan träna ekipage på olika vis. Antgingen genom att hålla träningar, lektioner eller ex programridningar och svaret på den frågan är JA.

Gjorde ett utdrag ut Dressyr TR för den som är intresserad av att läsa


Mom 209 Tävlingsledning 1. Officiella funktionärer Med officiella funktionärer menas domare och överdomare. Officiella funktionärer skall finnas från inbjudnings- t.o.m. elittävling. Officiell funktionär skall vara medlem i en av Ridsportförbundets organisationer. På Ridsportförbundets hemsida finns • förteckning över olika kategorier av Ridsportförbundets godkända officiella funktionärer 11 • regler som gäller för olika kategorier av officiella funktionärer 2. Tävlingsledning För varje tävling skall organisationen ha utsett en tävlingsledning i vilken skall ingå: • Domare och domarordförande • Överdomare • Tävlingsledare Vidare skall finnas en säkerhetsfunktionär, som hanterar frågor kring säkerheten vid tävling. Säkerhetsfunktionären ansvarar för att ”Checklista för tävlingar” är ifylld och överlämnad till överdomaren före tävling. Vid nationella - och elittävlingar skall det finnas ett pressekretariat. Organisationen utser övriga funktionärer som tävlingen behöver. 3. Domare Domare får inte döma i dressyrklass eller fälttävlans dressyrprov där ryttare eller häst deltar som han under närmast föregående tre månader regelbundet instruerat eller ridit (gäller alla discipliner). Som regelbundenhet räknas minst en gång per vecka. Domare får inte samtidigt vara tävlingsledare. Ovanstående gäller även hästägare eller närstående till tävlande eller när elev dömer sin tränare.

Så ni som varit tveksamma att anlita en domare för träning kan med gott samvete göra det ....bara ni inte tränar varje vecka under en sammanhängande tremånaders period.

Jag har själv tävlande elever som rider för mig varannan vecka och även såna som kommer då och då och givetvis kan man komma till mig eller jag till er för programridning.

På lördag denna veckan finns jag tillgänglig på hemmaplan här på Stall Lilla Heda för programridning eller vanlig träning för den som är intresserad.


På söndag hittar du mig som domare hos Theleborgs RS på ponnydressyr.

Välkommen
070 - 696 26 29
tina@stall-lillaheda.nu
www.stall-lillaheda.se

//Bubbel - jobbar ofta och gärna

Inga kommentarer: